Certificering

Certificering


Produktudvikling og produktion i dokumenteret kvalitet.

Vi er glade for at vi allerede nu er blevet certificeret. Vi arbejder målrettet på at optimere og standardisere vores produktion, samt arbejdsprocesser for at yde den bedste service og sikre ensartet kvalitet for vore kunder.

Hos os indebærer en EN 1090-1 certificering bl.a:
• Hjælp og sparring til beregning og design af ønsket produkt
• Sikre standardiseret arbejdsrutiner
• Produktionskontrol (FPC)
o Personale – videreuddannelse
o Udstyr
o Projekteringsprocessen
o Materialer anvendt ved fremstilling
o Komponentspecifikation
o Produktvurdering
o Behandling af afvigelser

Ser certifikat her

Hos os indebærer en ISO 9001 certificering bl.a:
• Kvalitetsledelse
• ERP system der forbinder hele virksomheden fra projekt opstart til levering
• Kunders data holdes fortroligt
• Kvalitetsstyring

Ser certifikat her