Profil – læs om vores historie, vision og mission

Balle Innovation domicil
Produktionssituationer Balle Innovation

Profil


Balle Innovation blev grundlagt i 2008 af Hans Balle. Hans er uddannet i metalbranchen sidst i tresserne.

Han startede sin første virksomhed 1973 og har siden etableret 4 virksomheder som løbende er blevet solgt. Senest Balle A/S, som blev afhændet i 2008. Disse virksomheder er stadig sunde og aktive virksomheder, med innovation som en stor drivkraft.

Hans Balle har gennem årene specialiseret sig i mekanismekonstruktioner og har konstrueret utallige plejesenge, hospitalssenge og forskellige mekaniske hjælpemidler til ældre og handicappede, hvori der indgår adskillige patenter.
Disse produkter er blevet og bliver stadig solgt på verdensplan. Nogle få af produkterne er så unikke, at de globalt har en markedsandel på 90 %.
Med årene er virkefeltet blevet udvidet til også at omfatte industrien, og denne del er blevet en større og større del af arbejdsopgaverne.
Det har altid været og vil stadig være det ultimative krav i Balle Innovation, at opgaverne er spændende og inspirerende.

I 2013 gik Hans Balle sammen med Martin Olesen, som havde sin egen virksomhed TOI ApS. TOI var en konstruktion og udviklings virksomhed indenfor metal og maskiner.

De seneste 4 år har Martin samarbejdet med Hans Balle omkring sakseløft og andre bevægelsesmekanismer og dette er baggrunden for at Hans og Martin besluttede at slå sig sammen, da de havde arbejdet med hinanden på adskillelige projekter og delte en fælles passion for innovation, konstruktioner og udvikling.

VISION

”Balle Innovation vil være et internationalt anerkendt innovations virksomhed, som udvikler ideer til færdige produkter, der skaber værdi for kunden.”

MISSION

”Balle Innovation består af et hold yderst kompetente medarbejdere, som brænder for at udvikle innovative produkter. Vi produktudvikler og producerer for en række virksomheder i vidt forskellige brancher, sideløbende med produktion og udvikling af egne produkter.”

Værdier


Kreativitet– Kvalitet – Tillid - Fleksibilitet

Vores 4 kerneværdier betyder, at vi stiller høje krav til os selv. Værdierne bygger på vores forretningskoncept, som er at sikre vores kunder den bedste løsning på deres problemstilling. Derfor sætter vi en ære i, at følge vores værdier og sammen skabe morgendagens holdbare innovative produkter.

Vores Kerneværdier står for:

Fleksibilitet:

"Beholde en flad organisation, som sikrer et dynamisk og fleksibelt team. Dette gør os skarpe og fleksible i forhold til ændringer på kundens produkter, såvel som egne produkter."

Kvalitet:

"Ved at leveringstiderne kun bliver mindre og kravene til kvaliteten større, har Balle Innovation et stærkt team af medarbejdere, som ikke stille sig tilfreds med ”hovsa” løsninger. Vor underleverandører er en vigtig brik i, at kunne leverer til tiden og uden fejl, og vi har derfor et bredt netværk med meget kompetente samarbejdspartnere, som ikke kun sørger for at leverer en vare men en løsning."

Tillid:

"Da mange af Balle Innovations løsninger er patenterbare er tillid derfor et nøgleord hos os. Vores tegninger, modeller og information om produktet bliver ikke delt med tredjepart, hvilket sikre vores kunder fuld fortrolighed før/under/efter projektet og komplet rettighed over produktet."

Kreativitet:

"Gennem nytænkning og produktudvikling ønsker vi, at fokusere på at højne værdien af produktet, således at vi skaber gode solide innovative produkter med stor værdi for vores kunder."